Everlasting Blessings of Mata Dadanbai & Dr. Premchand Manghirmalani

अनिला सुंदर

advertise here

Advertise Here

बायोग्राफी अनिला सुंदर

फेमस सिंधी कत्थक डांसर -सिंधी फिल्म - प्यार करे डिसु

anila_sunder1कुछ साल अगु मुंबई जी हिक अख़बार जूं कुछ लाइन्स हुयूं "अनिला सुंदर जहिं कत्थक खे  मशहूर करण , सिंधी कला ऐं  संस्कृति जे वाधारे में अहमियत वारो योगदान कियो आहे। अजु शाम जो ६:३० खां वाई बी चव्हाण ऑडिटोरियम [मंत्रालय जे वेझो] में अनिला सुंदर ऐं संदस ग्रुप पेश कन था "सिंधु मुहिंजी अम्मा"

हाणे जे इन मां अखर "सिंधी " हटाये छडियुं त इहा हिक आम डांस प्रोग्राम जी जाहिरात महसूस थिये थी।  इहो डेखारे थो त सिंधी औरतुन या छोकिरिन जे घर जे अंदर रहण जी रिवायत में तबदील अची वयी आहे।  अजु जे मॉडर्न सिंधी समाज में छोकिरियूँ घर जी चारदीवारीअ खां बाहिर निकरी मुख्तिलफ खेतरन में कमु पयूं कन भल उहो कथक डांस छोन हुजे।  पहिरियीं सिंधी कथक डांसर अनिला जी गालिह निराली आहे , डांस वास्ते बालपणे खां चाहु हूंदे बि हुन रवायती पढ़ायी कन्दे क्लिनीकल साइकोलॉजी में मास्टर्स डिग्री हासिल कयी ऐं थोरे वक़्त लाय उल्हासनगर में जय हिन्द कॉलेज में बतौर लेक्चरर कमु बि कियो। 

अनिला जो जन्म उल्हासनगर जे डॉक्टर जोड़े नानकी ऐं गोविन्द माखीजानी जी धीउ जे रूप में 11  नवंबर 1951  ते थियो आहे।  इहो बुधी केतिरन खे अज़ब लगी सघे थो त सतन सालन जी उमर में - जहिं उमर में हिक आमु बार रांदीकन खां परे न सोचीन्दो आहे - अनिला डांसर थियण जो पक्को विचार बणायो। अनिला खुशनसीब आहे छो जो संदस माउ पिउ उन जे इरादे जी मुखालफत करण जी जगह ते अनिला खे डांस सेखारिण जो बंदोबस्त कियो। ११ सालन जी नंढी उमर में हुन अलाहाबाद जे प्रयाग संगीत समिति जो कथक डांसिंग जो इम्तिहान पास कियो। 

नालो बदिलायिण जी रिवायत मूजिब शादी खां पोय अनिला मुड्स जे सरनेम बदरां मुडस जो नालो [सुंदर ] खणी पहिंजो नालो अनिला सुंदर कियो खेस हिक धिउ रचना आहे।  १९७७ में तेहरान में थियिल डांस ऐं म्यूजिक जे फेस्टिवल में बहरो वठण खां पोय त कथक ऐं बेली डांस वास्ते अनिला सजी दुनिया में मशहूर थी वयी।

सिंधी कला ऐं संस्कृति जे वाधारे में अनिला सुंदर जो बेहद अहमियत वारो ऐं बेमिसाल योगदान आहे।  हिन ऐतिहासिक सिंधी कहाणिन ऐं लीला चनेसर जहिडियिन सिंधी लोक कहाणिन खे स्टेज ते रिवायती लोक संगीत ऐं डांस जी जगह ते बेली डांस जे रूप में पेश कियो।  इहा अनिला जी कामियाबी आहे जो हिन इहे प्रोग्राम ऐतिरे सुठे नमूने पेश किया आहिन जो अजु जी नवजवान सिंधी पीढ़ी सिंधी लोक संगीत ऐं सिंधियत जे आलिशान सांस्कृतिक विरसे वास्ते पाण में कशिश महसूस करे थी।  मुखे १९९० जे आसपास जो उहो डींहु अजु बि याद आहे जहिंते कोल्हापुर जे केशवराव भोसले नाट्यगृह में अनिला सुंदर जो डांस प्रोग्राम डिसी सभ सुध बुध भुलाये वेठा हुआ।  बिलाशक अनिला भारत भूमी ते जन्म वथंदड लसानी बेले डांसर्स मां हिक आहे। 

भारत जी पहिरियीं सिंधी कथक डांसर अनिला , सिंधी कला ऐं संस्कृति जे वाधारे वास्ते पहिंजो ग्रुप ठाहे देश ऐं विदेश में केतिरा ई प्रोग्राम पेश किया आहिन।  हिन जे प्रोग्राम जी खास गालिह इहा हूंदी आहे त डांस जो सजो प्रोग्राम कहिं न कहिं सिंधी विषय सां जुडियिल हूंदो आहे।  अनिला जे पेश कियिल प्रोग्रामन मां के बेहद मशहूर प्रोग्राम आहिन
"सिक सजण जी "
"थिउ न जुदा जानी मुखां "
"सिंध मुहंजी अम्मा " ।  
कथक ऐं बेले डांस खे मशहूर करण जे मकसद सां हिन मुंबई में "रचना नृत्यालय" बरपा कियो आहे।  जिते हुअ डायरेक्टर ऐं कोरिओग्राफर तौर कथक डांस जी सिखिया डीन्दी आहे। 

अनिला सुंदर – कम

अनिला सुंदर हिक बेहद कामियाब बेले डांस डायरेक्टर अं कोरिओग्राफर आहे। सिंधी में पेश कियिल हिन जे तमाम मशहूर कार्यक्रमन मां कुछ जा उनवान [Titles] हेठ डिजन था।

गीत गोविन्द
सिक सजण जी
सिक
सिंध मुहंजी अम्मा
सिंधु
सिंधियत जी सुरहं
थिउ न जुदा जानी मुखां
ज़ाल... कडिहिं ज़ेर कडिहिं ज़बर

डांसिंग खां सिवाय अनिला जो नालो सिंधी फिल्म "प्यार करे डिसु " अं "जय झूलेलाल " सां बि जुडियिल आहे।

अनिला सुंदर – अवार्ड

लम्बे डांसिंग कॅरियर जे दौरान दुनिया भर जी सिंधी संस्थाउन अनिला जो सत्कार कन्दे उन खे केतिरन ई अवार्ड्स सां नवाजियो आहे। अनिला खे मिलियिल अवार्ड्स मां के वधीक अहमियत वारा अवार्ड आहिन

१९९० में इंटरनेशनल सिंधी पंचायत फेडरेशन जो "झूलेलाल अवार्ड "

१९९४ अखिल भारत सिंधी बोली अं साहित सभा जो "लासानी कलाकार " अवार्ड

१९९९ में रोटरी क्लब बॉम्बे वेस्ट जो "Vocational Excellence " अवार्ड