Everlasting Blessings of Mata Dadanbai & Dr. Premchand Manghirmalani

सूरत

advertise here

Advertise Here

सूरत बाबत

सूरत भारत जे डहन वढ़न शहरन में शामिल आहे अं डायमंड सिटी / टेक्सटाइल सिटी / क्लीन सिटी ने नाले सां बि मशहूर आहे। गुजरात सरकार स्मार्ट शहर "गिफ्ट " जी तर्ज ते सूरत जे वेझो "ड्रीम " (Diamond Research And Mercantile) ठाहीण जी रिथ कयी आहे। गुजराती , मराठी , हिंदी अं मारवाड़ी सां गडोगडु सिंधी पिण सूरत में आम तोर गलिहायी वेन्दड भाषा आहे।

सूरत सिंधी आदमशुमारी Population

सूरत नामवर सिंधी

your_photoतव्हां जो फोटो 

सूरत सिंधी शान

सिंधी शान में असां उन्हन सिंधी शख्सियतुन खे शामिल कयुं था जिन पहिंजे शहर जी सतह ते सामाजिक कमन या कहिं बेमिसाल कमियाबी सबब पहिंजे शहर जे सिंधियिन ऐं सिंधी कौम जो नालो रोशन कियो आहे। ही मशहूर समाज सेवी, नामवर सिंधी व्यापारी अं बियन खेतरन जूं सिंधी शख्सियतूं आहिन ।

सिंधी डॉक्टर्स

your_photoतव्हां जो फोटो 

C.A. ऐं वकील

your_photoतव्हां जो फोटो 

सूरत सिंधी पंचायत

सूरत सिंधी धर्मशाला

सूरत बिये सिंधी संस्थायुं

सिंधी मैरिज ब्यूरो

हासीजा मैरिज ब्यूरो : श्री नानकराम हासीजा 9825298437   

द सिंधु वर्ल्ड डायरेक्टरी – सूरत

भारत जे सभनी सिंधियन जी शहर मूजिब डायरेक्टरी ठाहिण जी मुराद सां 10 अप्रैल 2017 - सिंधी भाषा जे भारतीय संविधान में शामिल थियण जी पंजावीहीं साल गिरह जे मोके ते TSW सिंधु डायरेक्टरी अप्प लांच कियो वियो आहे।  इहो अप्प फ्री डाउनलोड करे तव्हां पहिंजी मोबाइल ते इंसटाल करे भारत जे सिंधियन जी डायरेक्टरी में शामिल थी सघो था।  अप्प डाउनलोड करण वास्ते हिते किलिक कियो।