Everlasting Blessings of Mata Dadanbai & Dr. Premchand Manghirmalani

गुरु पूर्णिमा

advertise here

Advertise Here

गुरु पूर्णिमा – व्यास पूर्णिमा

गुरु पूर्णिमा हिकु रिवायती हिन्दू त्यौहार आहे जेको लगभग बिन सौ सालन खां सिंधी टिपणे में शामिल थी वियो आहे ऐं गुजिरियल ट्रिन चैयन डहाकन खां वठी सिंधी डिण तोर बि वड़े जोश , उमंग ऐं उत्साह सां मालिहायो वेंदो आहे।  

guru_purnimaगुरु पूर्णिमा पुरातन गुरु शिष्य परम्परा जी अहमियत डेखारिण वरो त्यौहार आहे।  इतिहास में गुरु पूर्णिमा जो लागापो हिन्दू धर्म ग्रथ ऐं इंसानी इतिहास जा ज्ञान जा पहिरियां ग्रन्थ "वेद" लिखण वारे महर्षि वेदव्यास सां आहे सो गुरु पूर्णिमा खे व्यास पूर्णिमा बि चयो वेंदो आहे। महर्षि वेदव्यास वेदन खां सिवाय 18 पुराणन ऐं महाभारत जी रचना बि कयी आहे।  हकीकत में जे डिसजे त गुरु पूर्णिमा बुद्ध धर्म जो वड़े में वडो डिण आहे छो जो इतिहास मूजिब बुद्ध धर्म बरपा करण वारे भगवान बुद्ध इन डीन्ह ते सारनाथ में पहिरियों भेरो बुद्ध धर्म जे ज्ञान जी सिखिया डिनी हुयी।  गुरु पूर्णिमा सावण जे त्यौहारन खां अगु सिंधी टिपणे जे आखाड़ महीने जी पूर्णिमा ते मलिहायो वेंदो आहे।  

भारत जहिड़े खेती ते आधार रखण वारे आर्थिक शिरस्ते वारे मुल्क में गुरु पूर्णिमा इन करे बि अहमियत वारो त्यौहार आहे छो जो इहो बरसात वारे सावण महीने जी शुरुआत लेखियो वेन्दो आहे।  हिंदी भाषा में हिक पुरातन चवणी आहे 

गुरु गोविन्द दोनों खड़े, काके लागु पाय ?
बलिहारी गुरु आपनो , गोविन्द दियो मिलाय। 

जे असां संस्कृत भाषा जे आधार ते डिसूं  त गुरु जो अर्थ आहे उहो शख्स जेको पहिजन शिष्यन खे अज्ञान जे अंधकार मां ज्ञान जी रोशनी डांहु वठी वञे थो।                

गुरु पूर्णिमा – सिंधी कौम

हालांकि इन गालिह जो को लेखी या ऐतिहासिक सबूत कोन आहे पर सिंधी कौम में इहो आम तोर चयो वेंदो आहे त गुरु पूर्णिमा उन समे खां सिंधी टिपणे या सिंधी डिणन में शामिल थी वियो आहे जहिं समे प्रेम प्रकाश पंथ जे सतगुरु स्वामी सर्वानंद जन पहिंजे गुरु सतगुरु स्वामी टेऊंराम जन खे रीती रिवाजन सां पूजण जी शुरुआत कयी। 

पर जे हाणोके इतिहास ते ध्यान डिजे त सिंधी घरन में गुरु पूर्णिमा जे मलिहायिण जी शुरुआत या गुरु पूर्णिमा खे मशहूर सिंधी डिण बणायिण जो जसु संत आसाराम बापू खे मिले थो।  संतन गुरु पूर्णिमा ते पहिंजे गुरु स्वामी लीलाशाह जी पूजा करे हिन डिण खे सिंधी कौम जे घर घर जो त्यौहार बणाये छडियो।  

हाणोके समे में त सिंधी कौम में केतिरा ई धार्मिक पंथ आहिन ऐं हर हिक पंथ जा शिष्य पहिंजे पहिंजे गुरन खे पूजिन था सो गुरु पूर्णिमा सिंधी कौम जो वड़े मयार में ऐं धाम धूम सां मलिहायो वञण वारो डिणु बणजी पियो आहे।